آموزش فتومونتاژ

لوگو‌ی‌ تان روی ماگ بیاندازید – آموزش فتوشاپ
آموزش فتوشاپ

لوگو‌ی‌ تان روی ماگ بیاندازید – آموزش فتوشاپ

برای اینکه یک تصویر مثل لوگو روی ماگ بیاندازید این آموزش کوتاه مدرسه ادوبی را تا آخر ببینید دانلود عکس…
فتومونتاژ اقیانوس و خیابان در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ

فتومونتاژ اقیانوس و خیابان در فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ مدرسه ادوبی باهم خواهیم دید چطور به سادگی فتومونتاژی از خیابان و اقیانوس ایجاد کنیم دانلود…
نوشته زیر آب بسازید
آموزش فتوشاپ

نوشته زیر آب بسازید

اگر به نوشته یا شئی زیر که زیر آب قرار دارد نگاه کنیم اثر امواج آب را روی آن نوشته…
دکمه بازگشت به بالا