کتاب عکس و دیدن عکس

تعداد صفحات  284 دسته بندی عکاسی ناشر بیدگل عنوان اصلی: کتاب عکس و دیدن عکس، عکس به ما چه می‌دهد، ما از عکس چه می‌گیریم نویسنده یوریک کریم‌مسیحی مترجمان   یوریک کریم‌مسیحی، نویسنده و عکاس و منتقد هنری، در سال 1343 در تهران متولد شد.کریم‌مسیحی در اسفند 1393 گواهینامه درجۀ دو (معادل...