کتاب فلسفه دیزاین

تعداد صفحات

 ۲۵۶

دسته بندی

فلسفه

ناشر

مشکی

عنوان اصلی:

The Philosophy of Design

نویسنده

گلن پارسونز

مترجم

افشین خاکباز

فلسفه بر دو نوع است: یکی از مسیرهای پا خورده سنت فلسفی و اندیشمندان بزرگ می گذرد و دیگری فلسفه ای که رهپویانش از راه های رفته بیرون میروند، وارد قلمرو بکرتری می شوند و رویکرد فلسفی را برای موضوعات تازه ای به کار می بندند. فلسفه دیزاین در گروم دوم جای میگیرد، چون هیچ یک از شاخه های فلسفه تاکنون دیزاین را در کانون توجه خود قرار نداده است.

موضوع کتاب حاضر کاربرد اصولی ادراک بصری است، اصولی که به تمرین ارتباطات تصویری کمک می کند.

امروزه دیزاین از چنان رواج و وجهه ای برخوردار است که بی توجهی فلسفه به آن نادیده نمی ماند. در واقع، در میان حرف و حدیث های متاخر درباره «پایان هنر» می توان گفت که امروزه دیزاین از نظر اهمیت فرهنگی بر هنر سایه انداخته است. اگر چنین باشد، شاید زمان مناسب برای بررسی فیلسوفانه دیزاین فرا رسیده باشد.
فلسفه دیزاین به چنین بررسی ای اختصاص دارد. قلمرو فلسفه دیزاین ر ا ترسیم میکند و نشان میدهد که دغدغه های دیزاین، با پرسش های بنیادینی که ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است ارتباط عمیق دارد

در این کتاب چه می‌خوانیم؟
مقدمه
فصل 1- دیزاین چیست ؟
فصل 2- فرایند دیزاین
فصل 3- مدرنیسم
فصل 4- بیان
فصل 5- مفهوم کارکرد
فصل 6-  کارکرد، فرم و زیبایی شناسی
فصل 7- اخلاق

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *